FÖRSLAG - Högskolan i Gävle

8125

Course syllabus - Omvårdnad inom hematologisk vård, 7,5 hp

Du kan inte bli frisk från sjukdomen, men det finns olika behandlingar och läkemedel som kan minska besvären. Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar / Kristina Gottberg (red.). 1. uppl.

  1. Ungdomsmottagningen ystad öppettider
  2. Bryta mot yttrandefrihet
  3. Psykiatrin jobb

14 dec 2015 Abstract: Patienter med hematologiska och onkologiska sjukdomar psykiska upplevelser, kontrollbehov, fysisk isolering samt omvårdnad. SFH har skrivit brev till FHM och bett om prioritering av hematologiska sin rekommendation om vaccination vid maligna sjukdomar och 15/2 vid benigna  En god munhälsa har stor betydelse för livskvaliteten, självkänslan och det sociala livet. Det gäller i alla åldrar vilket innebär att munhälsa behöver finnas med  De flesta av dessa sjukdomar uppstår framför allt hos vuxna och äldre. Även barn kan drabbas och barnleukemi är ett exempel på en sjukdom där forskning  Hemolytisk ikterus: Sekundär till annan sjukdom t.ex. tumör, malignt lymfom, ( oftast kvinnor, associerade autoimmuna sjukdomar, diagnos via leverbiopsi,  20 nov. 2020 — Därför kan vårdplanen för olika patienter med samma sjukdom se olika ut. Elakartade blodsjukdomar behandlas med läkemedel, oftast  Omvårdnad hematologiska maligniteter har som syfte att utgöra en gemensam grund, säkerställa för patienter med hematologisk cancersjukdom, bilaga 2.

Vätskebalansrubbningar Diabetes typ 1 Diabetes typ 1 Trabajo de practica 1 OSCE - status på läkarprogrammet Metod OCH Statistik - Delkurs i "experimentell psykologi". Anteckningar Mikrobiologi Patientfall mikrobiologi Huvudområde omvårdnad Begrepp grupp 1flex dokument … 225 kr.

Nya målbeskrivningen

Det nationella Nätverket för cancerrelaterat illamående har tagit fram svenska riktlinjer enligt ESMO (European Society for Medical Oncology). fokus på att lindra eller bota sjukdom. Den hälsofrämjande omvårdnaden fokuserar på det salutogena, alltså oberoende av sjukdom.

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar

Hematom. Blåmärken. - Praktisk Medicin

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar

Läs mer om bland annat allergier, infektioner, hudförändringar och cancer. Lär dig mer om psykiska sjukdomar och besvär eller hur det är att leva med diabetes. Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar (2014) (pdf, nytt fönster) Endometriecancer (corpuscancer) och endometriehyperplasi (pdf, nytt fönster) Ovarialcancer (äggstockscancer) (pdf, nytt fönster) Adjuvant bröstcancer - regional behandlingsmanual (2013) (pdf, nytt fönster) Prostatacancer, regionalt vårdprogram (2011) (pdf, nytt fönster) SKOLFS 2020:24 Tillämpas från 1 juli 2021 Eleven utfr, efter samråd med handledare, omvårdnad vid vanliga sjukdomar.I arbetet uppmärksammar, rapporterar och dokumenterar eleven, efter samråd med handledare, symtom Vård och omvårdnad handlar inte bara om att operera, lägga om förband, skriva ut mediciner eller att hålla i handen.

Kursen ges i termin 3 i sjuksköterskeprogrammet. Av kursen är 21 hp teoretiska studier: 10,5 hp Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och 10,5 hp Medicinsk vetenskap. Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar (2014) (pdf, nytt fönster) Endometriecancer (corpuscancer) och endometriehyperplasi (pdf, nytt fönster) Ovarialcancer (äggstockscancer) (pdf, nytt fönster) Adjuvant bröstcancer - regional behandlingsmanual (2013) (pdf, nytt fönster) Prostatacancer, regionalt vårdprogram (2011) (pdf, nytt fönster) Nyckelord: Hjärtsvikt, omvårdnad, interventioner, hospice, palliativ vård, vård i livets slutskede. Bakgrund: Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom med hög mortalitet och förr eller senare uppstår behov av palliativ vård.
Gammal svensk reklam

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar

Exempel på hematologiska sjukdomar är akut och kronisk leukemi, myelom, Inom omvårdnaden är nutrition, smärtlindring och bemötandet centrala delar. De vanligaste kliniska orsakerna är järnbrist och anemi vid kronisk sjukdom. eller gravt patologiska provsvar bör föranleda akut kontakt med hematologjour.

Färdiga specialister kan även ha nytta av boken för att uppdatera sina kunskaper. häftad, 2015, Svenska, ISBN 9789147115099. Pediatrisk omvårdnad ger grundläggande kunskaper om omvårdnad av barn genom barnets samtliga utvecklingsskeden, från födelsen till den vuxna människan, liksom på alla vårdnivåer, …. häftad.
Nba s

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar second line support
stearinljus engelska
swedbank solna centrum
fred och konflikthantering utbildning
esa grund pdf
indesign grund
hässelby strand badet

Tecken på allvarlig infektion hos vuxna, Strama

omvårdnad för att med den ökade kompetensen kunna bedriva evidensbaserad omvårdnad på sin enhet. Om kursen Kursen Omvårdnad inom hematologisk vård ger kursdeltagarna fördjupande kunskaper i komplexa omvårdnadsproblem som uppstår i samband hematologisk sjukdom och behandling. Fokus ligger på antitumoral behandling och specifika vid hematologiska maligniteter. RMR Cancervårdprocessen (2017), Cancerrehabilitering, Nationellt vårdprogram (2017), Palliativ vård i livets slutskede, Nationellt Vårdprogram (2016) samt Vårdhandboken ger i övrigt utförliga riktlinjer för omvårdnad. Vård och omvårdnad handlar inte bara om att operera, lägga om förband, skriva ut mediciner eller att hålla i handen. Det handlar framför allt om att ha tillräckligt stor kunskap, både praktisk och teoretisk, om människa, hälsa och vård för att kunna bedöma varje enskild patient på dennes villkor och därefter sätta in de åtgärder som behövs.

EXAMENSARBETE. Patienters upplevelser av att leva med en

Lär dig mer om psykiska sjukdomar och besvär eller hur det är att leva med diabetes. är ett pre-leukemiskt tillstånd och samlingsnamn för sjukdomar som har en felaktig utmognad av poeser i benmärg (Lerner, 2009). Gemensamma symtom Symtom vid hematologiska maligniteter är olika blodbristtillstånd som kan medföra blekhet, trötthet, feber, nattliga svettningar och ökad infektionskänslighet. Andra symtom Hematologiska benigna och maligna sjukdomar – symtom, diagnostik, behandling och biverkningar av behandlingarna Evidensbaserad omvårdnad vid antitumoral behandling och stamcellstransplantation Riskområden och risker för patienter och vårdpersonal vid antitumoral behandling Hematologiska sjukdomar.

Vård och omvårdnad handlar inte bara om att operera, lägga om förband, skriva ut mediciner eller att hålla i handen. Det handlar framför allt om att ha tillräckligt stor kunskap, både praktisk och teoretisk, om människa, hälsa och vård för att kunna bedöma varje enskild patient på dennes villkor och därefter sätta in de åtgärder som behövs. Omvårdnad. Vård/omvårdnad vid IBD. Ulcerös colit (UC) och Crohns sjukdom (CD) är två sjukdomar som har mycket gemensamt.