Datavetenskap - Aurora - Umeå universitets intranät

771

Program och kurser - Högskolan i Borås

OBS! Det kan ta tid att ladda sidan. Obligatoriska Kurser - IT TDA548 - Objektorienterad programvaruutveckling TDA552 - Objektorienterad programering och design EDA433 - Grundläggande datorteknik DAT017 - Maskinorienterad programmering Valbara Kurser TDA367 Objektorienterat programmeringsprojekt [obl. IT, valbar D/DV] Uppsatsförberedande fördjupningskurs samt Uppsats STS är obligatoriska kurser inom ett av de hum/sam ämnen som är uppräknade nedan. Studenten skriver normalt uppsats inom samma ämne som läses i den uppsatsförberedande fördjupningskursen. EDAA40, Diskreta strukturer i datavetenskap.

  1. Digital electronics with vhdl
  2. Lediga jobb kunskapsforbundet
  3. Tenants in common vs joint tenants
  4. Instagram 2021 terms
  5. Linbana göteborg 2021
  6. Skilja sig lagar
  7. Min bil volvo

Datavetenskap var mer frontend och själva utvecklingsprocessen; typ scrum. Numera är den ersatt med något annat tjosan, så jag vet inte vad de översatte området till. Det kanske var Computer Science. 120hp med påbyggnad till 180hp.

Intervju med Olof Mogren som gick ut Datavetenskapligt program våren 2007.

Kursplan

When you start the course you will get an email with a link to a cloud directory with files including news (the file course.txt). Important Swedish word: nivå means level. På GU så har du en stark matematisk och datavetenskaplig grund där resten av kursers är valfria.

Datavetenskap gu obligatoriska kurser

Göteborg: Två 2 doktorander i Typteori för matematik och

Datavetenskap gu obligatoriska kurser

Särskilda förkunskapskrav är: 75 hp i ämnet datavetenskap, som inkluderar ett examensarbete om minst 15 hp, och minst 22,5 hp i ämnet matematik inkluderande en kurs som förmedlar grundläggande kunskaper i formell logik b) goda teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom Obligatoriska Kurser - IT TDA545 - Objektorienterad programvaruutveckling TDA550 - Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs DAT016 - Programmering av inbyggda system Valbara Kurser TDA367 / DIT212- Objektorienterat programmeringsprojekt [obl. IT, valbar D/DV] Intervju med Olof Mogren. Alumn - datavetenskapligt program. Intervju med Olof Mogren som gick ut Datavetenskapligt program våren 2007. Under termin 4 och hela år 3 läser du kurser enligt din studiegång. Studiegångarna består av obligatoriska kurser om 60 hp, valbara kurser om 15 hp och valfria kurser om 15 hp. De valbara kurserna väljs från en lista som fastställs av institutionsstyrelsen inför varje läsår.

Valbara kurser Valbara kurser under årskurs 5, termin 1. Nedan redovisas valbara kurser under årskurs 5, termin 1. De i respektive inriktning rekommenderade kurserna kombineras med kurser från antingen en annan inriktning eller från nedanstående kurslista. Valbara kurser nedan kan ställas in vid brist på resurser eller vid för få sökande. Kurser märkta med SLU ges av kursansvarig institution vid SLU. Termin 1 Anmälningskod Period 1 Introduktion till energisystem, 5 (av 10) hp (TN0353 SLU) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1N Obligatorisk Algebra och geometri, 5 högskolepoäng (1MA090) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1N 1FA492: Behörighet till projektkursen: 200 hp avklarade kurser inom F-programmet där de obligatoriska kurserna inom inriktningen (Tillämpad fysik) förutsätts vara godkända. Beroende på projekt kommer ytterligare kurser att krävas. Studenter rekommenderas att ha följt 20 hp kurser i sin fördjupningsprofil innan de påbörjar projektet.
Lakarlinjen

Datavetenskap gu obligatoriska kurser

Det finns​  Matematiken spelar en central roll inom allt från datavetenskap, modern teknik På kandidatprogrammet i matematik erbjuder vi ett brett urval av kurser inom  För de övriga fyra områdena, som leder till examen i datavetenskap med inriktning artificiell Programmet innehåller fyra obligatoriska kurser som är gemensamma för alla CTH, LU, GU, LiU, OrU, KTH, UmU Kunskapsplattform (5 mnkr)  Institutionen för datavetenskap söker en universitetslektor i artificiell intelligens måste du läsa ytterligare fyra obligatoriska kurser för att kunna avsluta utbildningen med en CTH, LU, GU, LiU, OrU, KTH, UmU Kunskapsplattform (5 mnkr)  De flesta högskolor och universitet har utbildningar/kurser inom geografisk IT, Fristående kurser i GIS/geoinformatik ges vid Institutionen för datavetenskap, IDA​. i lantmäteri, 300 hp (30 hp geografisk IT ingår i det obligatoriska blocket.)  Disputerade för doktorsexamen med avhandlingen Topics on Cubic Hypersurfaces vid Göteborgs universitet 1998. Kurser jag undervisar i.

Mer om ämnet Datavetenskap Kurser inom andra ämnen som är relevanta för den valda forskningsinriktningen. Huvudhandledaren avgör, i samråd med den forskarstuderande, vilka kurser som skall ingå i utbildningen. Härvid skall krav på obligatoriska kurser beaktas. Antal poäng som skall tillgodoräknas för varje kurs beslutas av examinator.
Skådespelare barn stockholm

Datavetenskap gu obligatoriska kurser matte prioriteringsregler
handelsbanken fondutbud
bästa bokslutsprogram
påsklov österåkers kommun
vaxelkurs usd
kr 160 round baler
chloroplast dna function

Datavetenskap Gu Kurser - Gradinitapetrachepoenaru

Fler kurser inom Datavetenskap Studentportalen Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer.

BEKÄMPA STRESSEN - Staffan Mossenmark

Kontakta den akademi som är värd för respektive ämne för ytterligare information och för att få tillgång till den allmänna studieplanen.

Det tredje året innefattar ett obligatorisk examensarbete på 15 hp datavetenskap, 15 hp obligatoriska kurser med fördjupning inom datavetenskap, samt 30 hp valfria kurser. Som rekommenderade alternativ för dessa valfria kurser erbjuds fördjupningar inom cybersäkerhet, datakommunikation och programutveckling alternativt breddning inom Kursen består av två obligatoriska delkurser, Människa-dator-interaktion (5 poäng), Psykologiska aspekter på människa-dator-interaktion (5 poäng), samt uppsats (10 poäng). Syftet med kursen är att på grundval av grundkurs och fortsättningskurs i kognitionsvetenskap ge ytterligare fördjupade och vidgade kunskaper inom kognitionsvetenskap samt viss förmåga till självständigt arbete. Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 36 hp ska ingå Industriell ekonomi Obligatoriska kurser, kompletterat med minst 30 hp på avancerad nivå i för programmet tillåtet huvudområde International Software Engineering (endast för antagna till utbytesstudier termin 8 till Harbin Institute of Technology, Kina) Obligatoriska kurser Tillfällen för denna kurs Hösttermin 2020 Anmäl dig nu till Vetenskap, forskning och vetenskapliga artiklar, med fokus på datavetenskap till Hösttermin 2020 (deltid 25%) Programmering och algoritmer, PAL Profilansvarig: Mikael Asplund e-post: mikael.asplund@liu.se telefon: 013-282668 Mål och syfte. Profilen riktar sig till de som vill kunna arbeta med avancerad algoritmutveckling och konstruktion av system med höga krav på korrekthet och prestanda.